Å velge riktig rekkverk kan være krevende. Ta kontakt med en av våre kompetente TS-konsulenter for veiledning.

Rekkverk

Rekkverk settes opp langs vei for å gi beskyttelse mot farlige omgivelser langs vegen. Det skal alltid vurderes om andre tiltak enn rekkverk gir større sikkerhet. Brukes det feil type rekkverk eller det monteres på feil måte, så kan rekkverk gi dårligere sikkerhet. Rekkverk må ses som et faremoment i seg selv og brukes der det ikke er mulig å gjøre noe med sideterrenget.

Alle rekkverk skal være testet og godkjente, og blir utfra godkjenningstestene klassifisert i styrkeklasser der N1, N2 og H2 er de vanligste på norske veger. I tillegg til styrkeklassen sier testene også noe om arbeidsbredden (W) til rekkverket. Arbeidsbredden er definert som avstand mellom rekkverkets forkant før påkjørsel og rekkverkets bakkant under påkjørselen. Myke rekkverk med stor arbeidsbredde gir generelt mindre person- og materiellskade, men fører også bilen lengre ut i sideterrenget.

Felles for alle rekkverksprodukter er at de skal være testet, CE-merket og godkjent. Vegvesenet har en liste over godkjente rekkverksprodukter, se lenke på høyre side.

Vegrekkverk

Vegrekkverk, eller autovern, er ofte forbundet med den mye brukte W-skinnen. Denne profilen brukes i mange land og har gode egenskaper. Det finnes mange ulike produkter med forskjellige egenskaper og utseende, for eksempel rørrekkverk av ulike typer. 

Midtrekkverk

For å unngå møteulykker er midtrekkverk mellom motgående kjørefelt en svært god løsning. Midtdelerrekkverk brukes også ofte mellom veg og gang-/sykkelveg. Det finnes flere ulike typer midtdelere med ulike eganskaper og geometri. 

Brurekkverk

Bruer trenger naturlig nok stivt rekkverk med minimal arbeidsbredde og krever andre løsninger til innfesting og stivhet enn rekkverk som forankres i løsmasser. Ofte er det også lagt større vekt på det estetiske på en bru. Brurekkverk leveres ofte lakkert og med tilleggsfunksjoner for å gjøre det støydempende og brøytetett. Brurekkverk skal alltid føres videre med overgangsrekkverk før det kan avsluttes.

Endeavslutninger

Avslutningen av en strekning med rekkverk kan gjøres på flere måter. Det viktigste er at enden ikke blir et trafikksikkerhetsproblem og at rekkverket ikke blir avsluttet for tidlig. Hvilken type avslutning som bør velges er veldig avhengig av stedlige forhold. Det finnes flere typer, men det er ofte behov for energiabsorberende ender som tar opp energien fra et kjøretøy på avveie, og stopper det på en kontrollert måte.

 

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Telefon:71 22 72 22
E-post:salg@agjerde.no

Besøksadresse

Arvid Gjerde AS
Gjerde
6315 Innfjorden

Følg oss